Příběh dřeva

17.03.2021

Tento příspěvek měl být zaměřený na samotný počátek vzniku našich krásných hodin, stromu, ze kterého jsme níže představené hodiny vyrobili. Tím jsme se ale dostali do prekérní situace, a uvědomili si, že samotný počátek vzniku našeho výrobku je vlastně malé semínko, malý stromek, a nakonec vzrostlý strom starý 150let. Použité jasanové dřevo je z Dolních Domaslavic. Jak to asi v Domaslavicích vypadalo před 150 lety? Pojďme společně nahlédnout, co všechno je v tomto kusu dřeva uloženo. Píše se rok 1871, semínko se zachytilo v hlíně a zapouští malé kořínky. Obec patří do Rakousko-Uherské monarchie, Těšínského knížetství spravovaném habsburským rodem. V této době dochází v oblasti severní Moravy k rozvoji průmyslu, zejména těžby černého uhlí a buduje se významná železnice spojující oblast s Vídní, Krakovem a Lvovem. V roce 1895 je otevřena chata na Lysé hoře "Erzherzog Albrecht Schutzhaus", to je našemu stromku 24let. Strom jako zdatný čtyřicátník, vnímá kolem sebe události 1. světové války, jakožto i její konec a zánik monarchie společně s Těšínským knížectvím roku 1918.V roce 1938 zabírají oblast Poláci a v 68 letech vstupuje náš jasan do 2. světové války, kdy s příchodem Němců vešly v platnost mnohé restrikce jako "povinnost zatemnění oken, zákaz zábav, zákaz mletí zrna bez povolení, návrat břidlicových tabulek do škol, povinné kurzy němčiny, povinné registrace občanů, pracovní knížky, přinucování lidí k přijetí německé národnosti, všechna veřejná oznámení musela být v německém jazyce...". Čeho všeho byl náš "hrdina" tehdy asi svědkem? Po válce v roce 1948 probíhá elektrifikace obce. V letech 1951 - 1958 je budována a napuštěna Žermanická přehrada. Vody přehrady pohltily mimo jiné okresní silnici, celé centrum obce - hasičskou zbrojnici, prodejnu Jednoty, Horákovu hospodu, Lehnertovu hospodu s kinem a obchodem V Koloničného, prádelnu, pekárnu F.Adámka, četnickou stanici, hřiště, zámek se dvorem, kovárnou a lihovarem, a mnoho domů či zemědělských usedlostí. Současně vzniká nová obec "Lučina". Ve věku krásných 118 let vstupuje náš strom po dlouhé době nadvlády Sovětským svazem do období demokracie, kdy je o dalších 31 let na jaře roku 2020 těžce poničen vichřicí a nakonec pokácen. Shrnutí života 150 let starého Jasanu je fascinující a v mnoha ohledech snad i poučné.Všem, kteří dočetli až sem, děkujeme, máte výdrž!